Dierexperimentencommissie (DEC-RUG) (081119DEC-RUG)

+

De Dierexperimentencommissie van de RUG (DEC-RUG) verricht de ethische toets op dierproeven en adviseert hierover de Centrale Commissie Dierproeven (CCD). Voor deze adviezen toetst de DEC-RUG de wetenschappelijke waarde van projectaanvragen en de ethische toelaatbaarheid van de daarvoor benodigde dierproeven.

Namens het College van Bestuur zoekt de DEC-RUG op korte termijn: een farmacoloog

De DEC-RUG

De DEC-RUG behandelt per jaar ongeveer 50 nieuwe projectaanvragen voor dierproeven en komt maandelijks bijeen. De gemiddelde tijdsbelasting voor bijeenkomsten van de commissie is ruim een dag per maand, inclusief voorbereidingstijd.

De DEC-RUG beoordeelt of het belang van voorgestelde dierproeven opweegt tegen het ongerief dat de proefdieren daarbij ondervinden. Daarnaast stimuleert zij waar mogelijk de vermindering, verfijning en vervanging van dierproeven. Verder kan zij het College, de onderzoekers en andere betrokkenen en de CCD adviseren over verschillende aspecten van dierexperi¬menteel onderzoek (zie ook www.rug.nl/umcg/dec).

De samenstelling van de DEC-RUG moet voldoen aan wettelijke eisen. De DEC-RUG zoekt een expert op het terrain van de farmacologie.

Uw taken zullen bestaan uit het mede beoordelen van projectaanvragen in het licht van de Wet op de dierproeven. Daarnaast wordt u gevraagd over een aantal projectaanvragen een pre-advies te concipiëren. Het pre-advies zal de DEC-RUG gebruiken bij de bespreking van de projectaanvraag.